Staffs Staffs

最小化 最大化

Staffs

...............................................................................................................................

Name

Title

Phone

E-mail

BAO Yuhai

 

+86  13880955372

Byhcw@126.com

BIN Haijian

 

+86 18780201861

hjbing@imde.ac.cn

CAI Yanjiang

 

+86 18215630459

yjcai@imde.ac.cn

CHANG Ruiying

 

+86 13882125578

changruiying@imde.ac.cn

CHENG Genwei

 

+86 13981862737

gwcheng@imde.ac.cn

CUI Junfang

 

+86 18708183023

jfcui@imde.ac.cn

DONG Zhixin

 

+86 18980414013

zhixinruwo@163.com

DUAN baoli

 

+86 13438035500

duanbl@imde.ac.cn

FAN Jihui

 

+86 13684009047

Jhfan@imde.ac.cn

GAO Meirong

 

+86 13981943776

gmr@imde.ac.cn

GAO Yongheng

 

+86 13882292457

yhgao@imde.ac.cn

GUAN Zhuo

 

+86 18121968525

guanzhuo21@imde.ac.cn

HE Xiubin

 

+86 13908086362

xiubinh@imde.ac.cn

JIANG Hao

 

+86 13540490110

jianghao@imde.ac.cn

KUANG Fuhong

 

+86 13194876346

kuangfuh@imde.ac.cn

LEI Yanbao

 

+86 15887603500

leiyb@imde.ac.cn

LI Chunyang

 

+86 13550078538

licy@imde.ac.cn

LI Rong

 

+86 13882126318

lirong@imde.ac.cn

LI Tongyang

 

+86 13628027357

lity@imde.ac.cn

LI Wei

 

+86 13808071516

liwei@imde.ac.cn

LIU Mingde

 

+86 15351452647

liumingde004@sina.com

LIU Qiao

 

+86 13547887225

Liuqiao@imde.ac.cn

LIU Weilong

 

+86 13688075100

wlliu@imde.ac.cn

LONG Yi

 

+86 13668113450

longyi@imde.ac.cn

LU Xuyang

 

+86 13458532427

xylu@imde.ac.cn

LUO Ji

 

+86 15928682953

luoji@imde.ac.cn

MENG Zhaoxing

 

+86 13808074045

836832663@qq.com

RAN Fei

 

+86 13881786474

ranfei@imde.ac.cn

SHI Zhonglin

 

+86 13730801305

shizl@imde.ac.cn

SONG Lin

 

+86 13709085936

sl_502@163.com

SUN Hongyang

 

+86 18111251544

sunhongyang@imde.ac.cn

SUN Shouqin

 

+86 13688098402

shouqinsun@imde.ac.cn

SUN Xiangyang

 

+86 13882135430

sunxiangyang@imde.ac.cn

TANG Jialiang

 

+86 13908215197

jltang@imde.ac.cn

TANG Xiangyu

 

+86 13980884907

xytang@imde.ac.cn

TIAN Fengxia

 

+86 13693471710

tianfengxia@imde.ac.cn

WANG Tao

 

+86 13880715787

wangt@imde.ac.cn

WANG Genxu

 

+86 13540813939

wanggx@imde.ac.cn

WANG Keqin

 

+86 18990482723

kqw_01@163.com

WANG Xiaodan

 

+86 13308018928

wxd@imde.ac.cn

WANG Xiaoguo

 

+86 13980539209

xgwang@imde.ac.cn

WANG Yanqiang

 

+86 13880461670

Yanqiang_wang@imde.ac.cn

WEN Anbang

    wabang@imde.ac.cn

WU Jianbo

 

+86 18200522609

wujianbo@imde.ac.cn

WU Yanhong

    yhwu@imde.ac.cn

YAN Yan

 

+86 13880732389

yy@imde.ac.cn

YAN Dongchun

 

+86 13438382030

yandc@imde.ac.cn

YANG Yan

 

+86 18782463554

yyang@imde.ac.cn

YANG Yang

 

+86 15202865256

yangyang@imde.ac.cn

ZHANG Dan

 

+86 13708008342

daniezhang@imde.ac.cn

ZHANG Jianhui

 

+86 13980903792

zjh@imde.ac.cn

ZHANG Sheng

 

+86 13402841400

zhangsheng@imde.ac.cn

ZHANG Xinbao

 

+86 13808184364

zxBao@imde.ac.cn

ZHANG Yan

 

+86 13881798050

zhangyan@imde.ac.cn

ZHANG Yuanbin

 

+86 13679001112

zhangyb@imde.ac.cn

ZHAO Hongxia

 

+86 13408602956

zhaohx@imde.ac.cn

ZHAO Hui

 

+86 15102829905

zhaohui@imde.ac.cn

ZHOU Jun

 

+86 18180695969

zhoujun@imde.ac.cn

ZHOU Pin

 

+86 13730821864

zp09@imde.ac.cn

ZHOU Minghua   +86 15208257481

mhuazhou@imde.ac.cn 

ZHU Bo

 

+86 13980500906

bzhu@imde.ac.cn

ZHU Wanze

 

+86 13908010296

wzzhu@imde.ac.cn